Home page > Aktuality > Již rok provozuje armáda leteckou záchrannou službu v Jihočeském kraji

Již rok provozuje armáda leteckou záchrannou službu v Jihočeském kraji

Rok zajišťuje leteckou záchrannou službu v Jihočeském kraji Armáda České republiky. V neděli 1. ledna 2017 poprvé vzlétl armádní vrtulník W-3A Sokol s osádkou ze stanoviště letecké záchranné služby v Bechyni k ostrému zásahu.

Během ročního působení na stanovišti v Bechyni ošetřili záchranáři 611 pacientů při 592 vzletech vrtulníku W-3A Sokol. Počáteční půlroční provoz od svítání do soumraku byl 1. července 2017 nahrazen 24hodinovou službou (nepřetržitým provozem). Během nočního provozu provedli vojáci 65 zásahů, z toho 54 do terénu.

„V Karlovarském kraji, odkud pocházím, plní armáda leteckou záchrannou službu od roku 1991 k plné spokojenosti všech stran. Těší mě, že stejně dobře se tohoto úkolu zhostili vojáci i v Jihočeském kraji," uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

„Provozováním letecké záchranné služby poskytuje armáda své schopnosti občanům. Vojenský zdravotnický personál během reálných zásahů získává i cenné zkušenosti, které využije také ve prospěch vojáků v zahraničních operacích,“ zhodnotil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Provoz letecké záchranky zajišťují příslušníci 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích a Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády České republiky. Obsluhují tři kraje – Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský, a to ze dvou míst: z letiště v Líních u Plzně a z Bechyně.

Tým tvoří dvacet dva zdravotníků-vojáků z povolání, kteří se rekrutují z Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády České republiky. Ti slouží jak v Plzni-Líních, tak v Bechyni. Vojáky dále doplňuje i třináct civilních zdravotníků, kteří působili u předchozího provozovatele. Jsou to čtyři lékaři a devět záchranářů.

„Výsledkem provozování letecké záchranné služby z letiště v Líních u Plzně a z Bechyně je bezmála 1086 letových hodin ve prospěch pacientů ve třech krajích našeho působení. Během roku jsme plně využili externí zaměstnance a na obou stanovištích poskytujeme služby na stejně vysoké úrovni. V minulém roce jsme ošetřili 1313 pacientů z toho 232 ve ztížených nočních podmínkách,“ zhodnotil lékař a náčelník Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR plukovník Zdeněk Pašek.

text: odbor komunikace MO a AČR

foto: archiv 24.zdl

Fotogalerie

Nahoru