Home page > Aktuality > Když Sokol hasí požár

Když Sokol hasí požár

Meteorologové pomalu informují o vedrech, která by letošní červenec a srpen mohla zasáhnout území České republiky. Aby i ta letošní vedra byla nejlépe bez ztrát na životech a s minimální škodou na majetku, připravují se kbelští letci na boj s ohněm intenzivním cvičením.

 

Červenec - srpen 2015

Posádky vrtulníků mají za posledních pár dní na kontě třináct zásahů. V pátek na žádost hasičů zasahoval u Dobříva na Rokycansku, kde hořel les.

 

Úspěšný zásah vojenští letci zaznamenali i ve středu 5. srpna u Zdic na Berounsku, kde se vlivem extrémně vysokých teplot a špatných klimatických podmínek rozšířil požár na ploše osmi hektarů. Během necelých dvou hodin shodil vrtulník na dvacet tisíc litrů vody, načerpaných ze zhruba dva kilometry vzdáleného rybníka.

 

W-3A Sokol Armády České republiky je všeobecně znám zejména ve spojitosti s leteckou záchranou službou v Plzeňském a Karlovarském kraji i pro leteckou pátrací záchrannou službu (SAR). Po loňských vedrech je W-3A Sokol s výrazně oranžovým vakem, který pojme více než 1100 litrů vody v podvěsu, takzvaný Bambi Bucket nebo-li bambi vak, znám také jako prostředek k hašení požáru. Ovšem i samotné shozy vody je potřeba trénovat. Na kbelské základně proběhl výcvik tento týden.  

 

Letci se v průběhu cvičení připravují na mnoho variant, které mohou při požáru nastat. Voda se shazuje na betonovou letištní plochu. Podle mokré stopy pak pilot jednoznačně zjistí, jak přesně zasáhl pomyslné ohnisko požáru. Jeden z úkolů, který letci trénují, je zamezit šíření požáru, nikoliv jeho uhašení. „Vodu shodíme na patu požáru tak, abychom zamezili šíření požáru v daném směru. Na jeden shoz navazuje další a pak další. Vytvoříme takovou vodní linku ve směru šíření požáru“ popisuje průběh cvičení podplukovník Peter Smik, velitel vrtulníkové letky. „Hašení vysokého porostu nebo i lesa se provádí zhruba z třicetimetrové výšky při rychlosti sedmdesát kilometrů za hodinu. Naopak pro zamezení šíření požáru nízkého křovinatého porostu je efektivnější vytvořit vodní stopu užší a delší.“ dodal podplukovník Smik

 

Speciální výcvik leteckého personálu v hašení požáru je náročný jak na psychiku pilota, tak na samotnou pilotáž vrtulníku. Rozšiřuje nejen spektrum úkolů pro posádky vrtulníků W-3A Sokol, ale také jejich profesní způsobilost k případnému nasazení. Laik by řekl, že jde o nahodilý shoz vody. Ve skutečnosti jde o vysokou profesní zdatnost posádky a patřičné reakce na vývoj událostí. Jinak nemůže být zásah maximálně úspěšný. Souhra posádky na palubě vrtulníku a koordinace při plnění vaku pozemní hasičskou jednotkou, hraje nemalou roli.

 

Ale ani náběr vody z přírodního zdroje není jednoduchá věc. Bambi vak má závaží, s jehož pomocí se postupně do vody zanořuje. Když je voda čistá, lze množství vody ve vaku zjistit pohledem. V opačném případě je kapitán vrtulníku informován od palubního technika, který má z otevřených postranních dveří vizuální přehled. Nezbytnou podmínkou při vyzvedávání vaku z vodní hladiny je kolmé směřování lan pod strojem. „Bambi vak můžu i přeplňovat. Těsně před jeho vynořením dám plný výkon a tím rozšířím jeho objem. Tímto způsobem ho navíc naplním o dalších sto litrů vody. Ale přidám si tak zátěž, se kterou musím počítat. Při delší vzdálenosti by to ztrácelo na efektivitě.“ vysvětluje podplukovník Smik.

 

Je potřeba ještě zmínit samotné zařízení, které musí být k provádění této speciální činnosti náležitě instalováno do Sokola. Jde o technické zařízení, které umožňuje jak přepravu bambi vaku, tak jeho vypuštění. Zpod stroje se kolem pravého podvozkového kola táhnou ocelová lana o délce zhruba sedmi metrů, na kterých je upevněn bambi vak. Jeho připojení coby závěsného zařízení je zřetelně signalizováno na palubní desce v kokpitu. Před vzletem musí posádka nastavit též zpětné zrcátko, aby kapitán vrtulníku dobře viděl na zavěšený bambi vak.

 

Kbelské posádky nejsou v souvislosti s hašením požárů ve stálé hotovosti. Jejich lety se konají na vyžádání, které jim dává Společné operační centrum Ministerstva obrany. V loňském roce šlo o několik desítek zásahů. Svědčí to o unikátní profesní schopnosti, kterou v případě potřeby odvedou profesionální výkon a tím zabrání značným škodám. 

Fotogalerie

Nahoru