Home page > Aktuality > Letci uspořádali náborový den pro Aktivní zálohu

Letci uspořádali náborový den pro Aktivní zálohu

Náborový den do aktivní zálohy uspořádali kbelští letci v sobotu 7.dubna. Leteckou základnu navštívila téměř třicítka zájemců. Bohatý program nabízel nejen ukázky zbraní a nácvik první pomoci, zájemci měli možnost prohlédnout si též leteckou techniku nebo si zkusit limity z tělesné přípravy.

Jednotka aktivní zálohy u kbelské základny vznikla 1. ledna 2018 a je součástí roty bojového zabezpečení. Sestává ze dvou strážních, jedné chemické a jedné hospodářské čety. Rota je začleněna do struktury 245. letky bojového zabezpečení a čítá 98 tabulkových míst. Organizace náborového dne poskytla zájemcům o vstup do aktivní zálohy zodpovědět mnoho otázek na téma struktura a úkoly jednotky. Navíc se návštěvníci v úvodní prezentaci náčelníka štábu plukovníka Davida Schreiera dozvěděli mnoho informací o úkolech letecké základny a její technice.   

Adepty pro vstup do aktivní zálohy láká především vojenská technika. I ta se stala součástí sobotních ukázek a každý zájemce tak měl možnost si prohlédnout  nejběžnější používané zbraně, tedy pistoli CZ 75 Phantom, útočnou pušku BREN a samopal Scorpion EVO. Následoval nácvik první pomoci, ukázka vojenské kynologie a ukázka dravců. Někteří z návštěvníků absolvovali též přezkoušení z tělesné zdatnosti. V odpoledních hodinách pak následovala prohlídka letiště s ukázkami letecké a letištní provozní techniky.

Pro mnohé účastníky je vstup do aktivní zálohy jen jakousi pomyslnou přestupní stanicí. Zkusit si život vojáka takzvaně „nanečisto“. Také sobotní den stal pro někoho nejen prvním seznámením se základnou, ale také s armádou jako takovou. „Například dnes se nám přihlásila osoba samostatně výdělečně činná, která se nechce vzdát svého podnikání a přesto jí vojenský život láká natolik, že chce vstoupit do aktivní zálohy.“ uvedla náčelnice personálního oddělení majorka Lenka Argalášová a dodává:  „S náborovým dnem jsme byli nesmírně spokojeni, někteří zájemci podepsali personální pohovor hned v sobotu, jiní si nechali ještě pár dní na rozmyšlenou. Myslím, že atraktivní program všem nabídl ucelenou představu o tom, co základna zabezpečuje a snad i malinko motivoval. K dnešnímu dni má letecká základna ještě dvaačtyřicet míst aktivní zálohy volných. Předpokládáme, že další podobnou akci uspořádáme ve druhé polovině měsíce září.“

Fotogalerie

Nahoru