Home page > Aktuality > Operace DAR 2017

Operace DAR 2017

DAR (Disabled Aircraft Removal)  aneb vyprošťování letadel neschopných vlastního pohybu z letištních ploch označované také jako operace DAR. Takovéto operace se v úterý 27.června poprvé zúčastnili také zástupci Letištní hasičské jednotky 24.základny dopravního letectva v Praze-Kbelích.

„Schopnost odborného a pokud možno také rychlého odtažení nepohyblivých strojů, je velmi důležitá. Každé takovéto letadlo totiž zpravidla výrazně omezuje ostatní letový provoz a v případě kbelského letiště, kde není k dispozici alternativní vzletová a přistávací dráha, může dokonce zneschopnit celé letiště.“ uvádí velitel Letištní hasičské jednotky kapitán Kamil Zelený.

Základní pravidla pro operace DAR jsou popsána i v mezinárodních předpisech, konkrétně v ICAO Annex 14, hlava 9.3, kde se mimo jiné píše, že každé letiště musí mít zpracovaný plán pro odstraňování nepohyblivých letadel, který musí vycházet z vlastností letadel, jejichž provoz lze na daném letišti očekávat a že musí být k dispozici seznam vybavení a také personálu vyškoleného pro DAR.

Ne každé letiště si může dovolit držet schopnost realizace veškerých operací DAR vlastními prostředky, proto je nutná spolupráce mezi jednotlivými letišti. S dvacetičlenným kbelském týmem spolupracoval na „odtažení“ letounu Iljušin 18 téměř stejný počet zástupců Letištního hasičského sboru letiště Václava Havla.

 „Ruzyňská hasičská jednotka disponuje nejmodernějším vybavením pro zvedaní letadel pomocí nafukovacích nízkotlakých vaků. Každý z těchto vaků má nosnost 43 tun a výšku zdvihu 4 metry. Mimo to mají též speciální prostředky pro kotvení a tažení letadel a speciální trailer s otočnou nástavbou umožňující manipulovat s letadlem bez příďového podvozku. Pak to jsou například zvedací ráhna s popruhy pro zvedání letadel do hmotnosti 42 tun nebo prostředky na zpevnění terénu a stavbu provizorních cest. Se současným vybavením může DAR tým ruzyňského letiště zvednout letadlo do hmotnosti 120 000kg.“ dodal kapitán Zelený.
 

text: kpt. Zuzana Špačková

foto: kpt. Kamil Zelený

 

 

Fotogalerie

Nahoru