Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Aktivní záloha je součástí ozbrojených sil ČR a je vytvořena a doplňována na základě branného zákona. Průběh služby vojáka v AZ upravuje zákon o službě vojáků v záloze č. 45/2016 sb. AZ může být nasazena k posílení integrovaného záchranného systému, Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území i mimo území ČR.  Voják  AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení. Občan mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do AZ. Do AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství podle potřeby ozbrojených sil ČR rozhodnutím na dobu nejméně 3 let.

 

Jednotka AZ u 24.základny dopravního letectva Praha-Kbely

Dne 1. 7. 2016 vznikla jednotka aktivních záloh o síle 1 roty u 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely. Do roty je zařazeno 98 vojáků aktivní zálohy.

Rota AZ je předurčena pro posílení struktury 24. základny dopravního letectva. Hlavní úkoly jednotky jsou strážní, chemické a logistické zabezpečení. Výcvik jednotky aktivní zálohy bude zaměřen na taktické drily, střeleckou, chemickou, topografickou, zdravotnickou přípravu a činnost ochranné směny při ostraze letiště.

 

Struktura roty bojového zabezpečení AZ:

 • 1. Strážní četa 
 • 2. Strážní četa 
 • Četa chemické ochrany 
 • Hospodářská četa 

 

Hledáme:

Vojáky AZ do hodnosti svobodník až poručík na zařazení do funkcí

 • Velitel čety - poručík
 • Zástupce velitele čety - rotmistr
 • Velitel družstva - rotný
 • Zástupce velitele družstva - četař
 • Starší střelec - desátník
 • Střelec - svobodník
 • Starší průzkumník – specialista  - četař
 • Starší řidič – specialista - četař
 • Starší řidič - desátník
 • Řidič - svobodník
 • Starší odmořovač - desátník
 • Odmořovač - svobodník
 • Starší kuchař - četař
 • Kuchař - desátník
 • Mladší kuchař - svobodník
 • Skladník – desátník

 

Nabízíme:

 • Zlepšení fyzické zdatnosti
 • Výcvik s profesionálními vojáky
 • Vystrojení dle normy 1.1. a 2.1.
 • Vojákovi AZ, který absolvoval vojenské cvičení, vzniká nárok na odměnu ve výši 18 000 Kč ročně
 • Vojákovi AZ ve službě náleží za dobu služby plat podle hodnosti, ve které je zařazen.

 

Požadujeme:

 • Občanství České republiky
 • Dosažení věku 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost
 • Vzdělání min. vyučen
 • Prohlášení o nepodporování, nepropagování nebo nesympatizováni s hnutím, které prokazatelně směřuje  k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob

 

Náborový den AZ u 24.zdl

 

18. listopadu 2021

15. prosince 2021

 

19. ledna  2022

16. února 2022

16. března 2022

20. dubna 2022

25. května 2022

15. června 2022

20. července 2022

17. srpna 2022

21. září 2022

19. října 2022

16. listopadu 2022

14. prosince 2022

 

- vždy od 13.00 hodin

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Personální oddělení 24.zdl, kpt. Kateřina Katolická - tel 973 207 043

www.aktivnizaloha.army.cz

www.kariera.army.cz

 

Nahoru