Home page > Aktuality > Slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele letecké základny

Slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele letecké základny

V pátek 1. listopadu 2019 v 10.00 hodin se na 24. základně dopravního letectva Praha-Kbely uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele letecké základny. Dosavadního velitele plukovníka gšt. Davida Klementa nahradí ve funkci plukovník gšt. Martin Nezbeda.

Slavnostní akt provedl velitel Vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Petr Hromek, pozvání přijali ministr obrany Lubomír Metnar, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Černochová, první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Jaromír Zůna a další významní hosté.

Ceremonie nástupu byla zahájena vyhlášením personálního rozkazu o převzetí funkce velitele základny a předáním bojového praporu 24. základny dopravního letectva nově ustanovenému veliteli plukovníku Martinu Nezbedovi. Následovalo předání medailí za dosahování velmi dobrých výsledků ve výkonu služby,  projevy hostů, ve kterých nechybělo poděkování plukovníku Klementovi za vše, co pro leteckou základnu a Vzdušné síly Armády ČR vykonal a přání novému veliteli mnoho úspěchů v nové funkci.

„Rád bych poděkoval plukovníku Klementovi za jeho šestileté působení ve funkci velitele letecké základny. Ze všech změn, které se za jeho působení podařilo realizovat, bych zdůraznil zejména zabezpečení letecké záchranné služby ve prospěch Jihočeského kraje,“ uvedl ve svém projevu ministr obrany Lubomír Metnar a připomněl, že služba plukovníka Klementa na kbelském letišti započala již před třiceti lety. Ve svém projevu ministr obrany vyzdvihl také úkoly, které zabezpečuje letecká základna a popřál novému veliteli mnoho úspěchů.

Po skončení slavnostního ceremoniálu obdržel plukovník Klement z rukou ministra obrany Lubomíra Metnara  plaketu ministra obrany, předsedkyně Výboru pro obranu Jana Černochová předala plukovníku Klementovi plaketu předsedkyně Výboru, ředitelka odboru protokolu zahraničních vztahů Barbora Laudová darovala medaili úřadu vlády ČR za vynikající spolupráci a ředitel kanceláře ministra zahraničních věcí Ivan Brož předal děkovný dopis ministra zahraničních věcí.

Foto: Jana Deckerová

Fotogalerie

Nahoru