Home page > Důležitá data v kostce

Důležitá data v kostce

 • dnem 1. října 1920 zahájil svou činnost na letišti Praha-Kbely 1. Pražský letecký pluk
 • v roce 1928 - 1931 byly na letišti Praha - Kbely položeny organizační základy dalších tří leteckých pluků československého letectva
 • v roce 1946 založen 1.letecký dopravní pluk (ldp)
 • v roce 1951  vedle ldp byl taktéž zřízen 50.letecký spojovací  pluk ( 50.slp )
 • v roce 1953 byl letecký dopravní pluk přejmenován na 1.dopravni výsadkový letecký pluk (dvlp )
 • od roku 1956 byl zestavu pluku vyčleněn 7.letecký oddíl MNO ( 7. lo MNO )
 • v roce 1974 byl přejmenován 50.slp na 3.dopravní letecký pluk ( 3.dlp )
 • v roce 1985 byl vytvořen dopravní letecký pluk MNO
 • v roce 1989 byl obnoven 3.dopravní letecký pluk
 • v roce 1993 vytvořena 3.letecká základna
 • v roce 1994 byla vytvořena 6.základna dopravního letectva
 • v letech 1995-1998 byl zrekonstruován hangár č.47 na odbavovací terminál v rozpočtu 50mil.Kč
 • v roce 1999 byl zrušen dopravní útvar pro přepravu vládních činitelů a úkol byl předán 6.ZDL
 • k 1.7.2003 byl útvar reorganizován a přejmenován na 24.základnu dopravního letectva

          Zdroj : Ing. Rous L., Stručná historie letiště Praha-Kbely a dopravního letectva - seminární práce. Vojenská akademie v Brně, 1995.

Nahoru