Home page > Exkurze

Exkurze

Exkurze na letišti Praha-Kbely jsou určeny pro školy a školky, vzdělávací instituce, občanská sdružení zaměřená na vojenství a letectví, vojenské důchodce, válečné veterány aj.

Prohlídka letiště je bezplatná.

Organizované prohlídky probíhají v období 1. 4. – 31.10., každé úterý a středu v době od 9.00 do 11.30. Minimální počet osob ve skupině je stanoven na 15, maximální počet na 60 osob včetně doprovodu v jednom dni. Podrobnější informace podává kapitánka Špačková na tel 602 15 31 65.

K vyžádání exkurze použijte prosím formulář  - žádost o povolení exkurze u letecké základny.

Vyplněný formulář zašlete poštou na adresu základny - k rukám kpt. Mgr. Zuzany Špačkové nebo e-mailem na: spackovaz@army.cz. Společně se žádostí zašlete jmenný seznam dětí (u dětí starších 15 ti let je potřeba doložit také čísla OP) a seznam doprovodných osob – s čísly OP.

U cizinců je nezbytné uvést jméno, příjmení, datum narození, národnost, číslo pasu.

Každá žádost bude individuálně posouzena a stanovisko bude žadateli sděleno cestou tiskového a informačního důstojníka.

Samostatný pohyb návštěvníků po letišti není z bezpečnostních důvodu možný. Pohyb soukromých vozidel návštěv na letišti není povolen, k dispozici je parkoviště.


Text: kpt. Mgr. Zuzana Špačková

Uveřejněno: 25.2.2015 (24.zDL), Upraveno: 25.02.2015

Nahoru